BCS 2112

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.