Lõi số 8/9 Mutosi Lõi ORP HYDROGEN

CALL 083 250 8889 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN – CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

Nối nhanh ¼” tiêu chuẩn

Thời gian sử dụng: 12 – 18 tháng

Xuất xứ: Mutosi